Tổng thống Mỹ Black Obama đến Việt Nam trên chiếc chuyên cơ Air Force One. Đoàn tháp tùng của ông gồm những ai ?

Share :
^