Ảnh - Những Chuyến Tàu Xuyên Không Gian và Thời Gian

Những bức ảnh đoạt giải hội nhiếp ảnh suyên thời đại. Sữu tầm từ những thập niên 80.


Share :
^