Khách hàng là cơm áo gạo tiền

Khách hàng là cơm áo gạo tiện, là thượng đế.

Share :
^